Ultraljudstvätt Langford, MV2000LCI

Felanmält, startar ej. Error

Udda uppdrag igen, hämtade denna på en belysningsverkstad i Enskede som bl.a renoverar ljuskronor till kyrkor.

langford-mw-200-lci_2langford-mw-200-lci_1Reparerade diverse kontaktfel och bytte en spänningsstabilisator i drivenheten. Det var även glapp i kabeln mellan drivenhet och karet.

langford-mw-200-lci_3Det sitter 24 ”högtalare” på undersidan av karet som överför ultraljudet till vätskan.

langford-mw-200-lci_4langford-mw-200-lci_5