GDPR

Information om GDPR

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 meddelas härmed hur vi hanterar personuppgifter.

Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas när ett objekt lämnas för service/ reparation till RetroRadio Service. Dessa uppgifter innefattar namn, adress, mailadress och telefonnummer och i förekommande fall organisationsnummer.

Vad personuppgifterna används till.

Underlag för bokföring:

Personuppgifterna används för att kunna skapa ett betalningsunderlag för fakturering då reparation utförts. Dessa uppgifter krävs av bokföringslagen. Kvitton och betalningsunderlag skickas ut per e-post.

Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Kommunikation med kund:

Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera påminnelser om betalning etc.

Rättslig grund: intresseavvägning.

Support:

Personuppgifter kan också användas för att vid dialog identifiera kunden och därigenom kunna erbjuda bättre information vid frågor gällande reparationer, garantier etc.

Rättslig grund: intresseavvägning.

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till:

Myndigheter- På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Hur länge vi sparar personuppgifter:

Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen.

Hur skyddas personuppgifterna:

RetroRadio Service använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt.

Kunden äger närsomhelst rätt att begära att dennes personuppgifter raderas ur registret.