Tjänster jag utför:

Tjänster

  • Förstärkarservice och reparation, alla typer (ej digitala). Rör, Transistor och Hybrid

  • Slutsteg (ej bilslutsteg)

  • Recap, dvs. byte av samtliga elektrolytkondensatorer

  • Skivspelare

  • Bandspelare, kassettdäck

  • Radio, gammalt och nytt

  • OBS! Kan ej ta emot TV eller bilstereo, ej heller s.k. Walkman-spelare