Audio Innovation series 800

Audio Innovation series 800

Felanmält:
Vinande ljud, Jordanslutningen verkar bortkopplad. 90 Volt från jordterminalen till apparatjord.

Utfört arbete:
Byte av samtliga elektrolytkondensatorer i både slutsteg och förförstärkare. Byte av ledningar och monterat kabelskor på ledningar från transformatorer till högtalarutgångarna. Allmän genomgång och reparation / lödning av kontaktfel. Drog även en ledning mellan chassijord och nätkontakt.
audio-innovations-series-800_1
Förförstärkarenaudio-innovations-series-800_2

audio-innovations-series-800_3

Tagit bort de dåliga Bägarelektrolyterna.
audio-innovations-series-800_4

Införskaffat nya med hållare.audio-innovations-series-800_5

Monterat på plats
audio-innovations-series-800_6

Högtalaruttagens ledningar var stenhårda och fick bytas ut och kabelskor monteras.
audio-innovations-series-800_7 audio-innovations-series-800_8

Undersidan på slutsteget med nya elektrolyter och nya ledningar.audio-innovations-series-800_9

klart att sätta på locket.
audio-innovations-series-800_10 audio-innovations-series-800_11 audio-innovations-series-800_12

Det blev en del delar över!
audio-innovations-series-800_14 audio-innovations-series-800_13