q Electrocompaniet AW250R Slutsteg,  2 X 1100 Watt vid 1 Ohm.  – RetroRadio Service

Electrocompaniet AW250R Slutsteg,  2 X 1100 Watt vid 1 Ohm. 

Detta slutsteg var glappt och startade inte alltid på båda kanalerna. Reläerna som fördröjer inkoppling av högtalarna var dåliga och fick bytas, det är viktigt att högtalarna inte kopplas in genast för att de inte ska sprängas. Dessutom fick ett par transistorer bytas ut för att kunna ställa viloströmmen på höger kanal.

Info om apparaten >

Baksidans ut och ingångar

Notera antalet elektrolytkondensatorer samt de två transformatorerna.

Förstärkaren är delvis moduluppbyggd.

Felsökning och byte av ett par transistorer.

Ett av bakplanskorten lossat för reläbyte.

Ett av de tre reläerna som fick bytas ut.

Modifiering för anpassning av 24 Volt relä med zenerdiod, original 48 Volt.

Nätingånskort med relä för fördröjning av tillslag av huvudström.

Allt ihopmonterat, justerat och provkört.