Luxman L-525

Luxman L-525 RIAA steget fungerar ej. V kanal lägre nivå?

Byte samtliga elektrolytkondensatorer ”Recap”. Rengöring och justering alla omkopplare och reglage. Trimning slutsteg

Alla lysdioder visar att alla kretsar har spänning vilket de inte hade innan rep.