Luxor Förstärkare

Luxor Förstärkare TYP 150 6004

Utfört arbete: Allmän genomgång och justering samt byte av diverse komponenter.

Apparaten skickades med Schenker till och från Valbo

luxor-forstarkare-typ-150-6004 luxor-forstarkare-typ-150-6004_1 luxor-forstarkare-typ-150-6004_2luxor-forstarkare-typ-150-6004_3

Tidigare ”reparerad” av någon som tydligen givit upp!luxor-forstarkare-typ-150-6004_6

Bytt ett dåligt muting-relä till högtalarutgångarna

luxor-forstarkare-typ-150-6004_4 luxor-forstarkare-typ-150-6004_5