Philips Preamp 280 recap

Philips Preamp 280

Utfört arbete: Utbyte av samtliga elektrolytkondensatorer sk. recap, Rengöring och smörjning alla kontroller och omkopplare.