Wurlitzer förstärkardel. fungerar ej

Wurlitzer förstärkardel till Jukebox.

Utfört arbete: Felsökning, byte av samtliga kondensatorer på grund av ålder och värmepåverkan.